#KLIMAOMSTILLING2021

Meeting

#KLIMAOMSTILLING2021

Virtual

Presentation Media Submission

Deadline: April 21, 2021

Live Conference

  • Wednesday, April 28, 2021
  • Starts9:00 AM
  • EndsOngoing

KLIMAOMSTILLING2021

Velkommen til posterutstillinga til #klimaomstilling 2021! Posterane nedanfor viser arbeidet til masterstudentane frå Climate Change Management ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal.

#klimaomstilling er ein årleg konferanse som har opphav i eit mangeårig, regionalt samarbeid på klimaområdet og innan tilpassing til klimaendringar. Dette samarbeidet starta i Sogn og Fjordane, men blir ført vidare i Vestland fylke. I år blir konferansen gjennomført digitalt.

Er du interessert i eit av prosjekta som er presentert her, eller har du spørsmål til studentane? Legg gjerne igjen ein kommentar eller eit spørsmål i kommentarfeltet under posteren, eller send dei spørsmåla direkte. Posterane er presenterte under Creative Commons-lisensar.

Arrangørane av #klimaomstilling 2021 er Vestlandsforsking, Norsk senter for berekraftig tilpassing, Høgskulen på Vestlandet, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvaltaren i Vestland, Norges vassdrags- og energidirektorat, Universitetet i Bergen, Senter for klima og energiomstilling, Klimapartenere og Innovasjon Norge.

Event Posters

© Copyright 2021 PosterPresentations.com. All Rights Reserved.
2117 Fourth Street, Ste C, Berkeley CA 94710
510.649.3001